Пераемнасць дашкольнай і 1 ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Л. С. Выгоцкі адзначаў, што «школьнае навучанне ніколі не пачынаецца з пустога месца, а заўсёды абапіраецца на пэўную стадыю развіцця, праробленую дзіцём раней». Найбольш актуальнай і значнай задачай для педагогаў дашкольнай адукацыі, якія працуюць з дзецьмі старэйшага дашкольнага ўзросту, — забяспечыць паўнавартаснае асобаснае развіццё, фізіялагічны і псіхалагічны дабрабыт дзіцяці ў пераходны перыяд ад дашкольнай адукацыі да школы, скіраваны на перспектыўнае фармаванне асобы дзіцяці з апорай на яго папярэдні досвед і назапашаныя веды. Таму асновай для рэалізацыі пераемнасці адукацыйнага працэсу ўстановы дашкольнай адукацыі і пачатковай школы павінны стаць адны тэарэтычныя падставы, прынцыпы арганізацыі адукацыйнай працы з дзецьмі, пераемнасць і ўзгодненасць мэт, заданняў, метадаў, сродкаў, формаў выхавання і навучання дзяцей.

Задачы дашкольнага звяна можна сфармуляваць наступным чынам:

• далучаць дзяцей да здаровага ладу жыцця;

• забяспечваць эмацыйны дабрабыт кожнага дзіцяці, ствараць умовы для разнастайнай дзейнасці;

• развіваць ініцыятыўнасць, дапытлівасць, здольнасць да творчага самавыяўлення, кампетэнтнасць у сферы адносін да свету, людзей, да сябе;

• ўключаць дзяцей у розныя формы супрацоўніцтва з дарослымі і аднагодкамі;

• фарміраваць веды пра навакольны свет;

• стымуляваць пазнавальную і гульнявую актыўнасць дзяцей у розных відах дзейнасці.

Задачы пачатковага школьнага звяна:

• фарміраваць усвядомленае прыняцце каштоўнасцяў здаровага ладу жыцця і рэгуляванне сваіх паводзін у адпаведнасці з ім;

• развіваць гатоўнасць да актыўнага ўзаемадзеяння з навакольным светам;

• фарміраваць жаданне і ўменне вучыцца, гатоўнасць да адукацыі ў школе і самаадукацыі;

• развіваць ініцыятыўнасць, самастойнасць, навыкі супрацоўніцтва ў розных відах дзейнасці.

Змястоўныя кампаненты пераемнасці:

Эмацыйны - улік спецыфікі эмацыйнай сферы асобы дзіцяці дашкольнага ўзросту, забеспячэнне эмацыйнай камфортнасці, як выхаванца, так і вучня ў працэсе навучання. Прыярытэт станоўчых эмоцый, пабудова працэсу навучання на аснове гуманістычнай педагогікі.

Дзейнасны - забеспячэнне сувязяў вядучых дзейнасцяў сумежных перыядаў, апора на актуальныя для дадзенага перыяду дзейнасці кампаненты, стварэння ўмоў для фарміравання перадумоў вядучай дзейнасці наступнага ўзроставага перыяду.

Змястоўны - правільнае суадносіны паміж непасрэднай адукацыйнай дзейнасцю па засваенню адукацыйных абласцей «Фізічнае развіццё», «Сацыяльна-маральнае і асобаснае развіццё», «Пазнавальнае развіццё», «Моўнае развіццё», «Эстэтычнае развіццё», ўсталяванне перспектыў у змесце навучання ад дашкольнага дзяцінства да пачатковай школы.

Камунікатыўны - ўлік асаблівасцяў зносін дзяцей старэйшага дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, забеспячэнне непасрэднага і кантактнага зносін, з мэтай стварэння ўмоў для сацыялізацыі.

Педагагічны - пастаноўка ў цэнтр адукацыйнага працэсу дзіцяці, высочванне сувязяў паміж ім і навакольным светам (дзіця і грамадства, прырода і дзіця, дзіця і іншыя людзі і т. Д.), Індывідуальны характар ​​яго навучання і выхавання.

 

Паважаныя бацькі! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у анкетаванні.

                                                                        https://forms.gle/bEzTpfawdtC4dRPK6

06.12.2021 21:38 - 22.12.2022 13:30

Педагагічная канферэнцыя

01.09.2023 19:31 - 01.09.2023 19:33

свернуть

Нарматыўнае прававое забеспячэнне дзейнасці па арганізацыі пераемнасці

Закон Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 04 августа 2022 г. № 230 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. №283 «Об утверждении Положения об учреждении общего среднего образования»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 августа 2019 г. № 137 «Об утверждении образовательного стандарта дошкольного образования»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. №125 «Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образования»

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. N 206 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования» и утративших силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для учреждений дошкольного образования" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов"

Постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 г. №525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. №38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования и признании утратившим силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь»

22.12.2022 13:29 - 21.08.2023 19:48

свернуть

План работы па пераемнасці ў выхаванні і адукацыі дзяцей дашкольнай і 1 ступені агульнай сярэдняй адукацыі дзяржаўнай установы адукацыі “Мятлічыцкі дзіцячы сад Лагойскага раёна” і дзяржаўнай установы адукацыі “Акалоўская сярэдняя школа Лагойскага раёна” на 2023/2024 навучальны год

 

 

План работы па пераемнасці ў выхаванні і адукацыі дзяцей дашкольнай і 1 ступені агульнай сярэдняй адукацыі

дзяржаўнай установы адукацыі “Мятлічыцкі дзіцячы сад Лагойскага раёна”

і дзяржаўнай установы адукацыі

“Акалоўская сярэдняя школа Лагойскага раёна” на 2023/2024 навучальны год

 

п/п

Змест дзейнасці

Тэрмін выканання

Адказныя

Адзнака аб выкананні

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арганізацыйна-адміністрацыйны блок

 

1.Складанне банка дадзеных дзяцей

 

 

 

2.Складанне банка дадзеных дзяцей,  якіх не ахоплівае установа дашкольнай адукацыі

 

3.Вывучэнне попыту на аказанне платнай адукацыйнай паслугі па падрыхтоўцы дзяцей да школы

 

Метадычны блок

 

1. Правядзенне сумесных мерапрыемстваў па павышэнні  метадычнага майстэрства педагогаў дашкольнай адукацыі і  першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

-круглы стол «Адаптацыя дзяцей шасцігадовага узросту да навучання ў школе: праблемы і перспектывы»;

 

 

2. Арганізацыя ўзаеманаведванняў спецыяльна арганізаванай дзейнасці настаўнікам пачатковых класаў і выхавацелем з наступным абмеркаваннем;

 

 

 

 

3. Узаемадзеянне  ў рабоце па прафілактыцы  безнагляднасці і правапарушэнняў непаўнагадовых;

 

 

 

4. Афармленне, папаўненне матэрыяламі стэнда для бацькоў на тэму:

«Выхоўваем будучага школьніка»;

 

5. Правядзенне сумеснага педагагічнага савета «Гатоўнасць дзіцяці шасці гадоў да навучання ў школе» і выкананне плана пераемнасці установы дашкольнай адукацыі і першай ступені сярэдняй адукацыі на 2021/2022 навучальны год.

 

 

Блок аздараўленча-досугавай дзейнасці і ўзаемадзеянне з соцыумам:

1. Арганізацыя і правядзенне сумесных каляндарных святаў і спартыўных мерапрыемстваў;

2. Удзел вучняў пачатковых класаў у ранішніках, тэатралізаваных прадстаўленнях, фізкультурных мерапрыемствах ва ўстанове дашкольнай адукацыі;

3. Арганізацыя наведванняў выхаванцамі дашкольнай установы бібліятэкі, вучэбных кабінетаў, школьнага стадыёна.

 

 

жнівень

 

 

 

жнівень

 

 

верасень

 

 

 

 

 

 

лістапад

 

 

 

 

 

 

 

 

На працягу навучальнага года

 

 

 

 

 

На працягу навучальнага года

 

 

 

На працягу навучальнага года

 

май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на працягу года на

 

 

 

 

на працягу года

 

 

 

 

на працягу года

 

 

 

загадчык

Аўрамчук В.М.

 

загадчык

Аўрамчук В.М.

загадчык

Аўрамчук В.М.

 

 

 

загадчык

Аўрамчук В.М.,

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Грэдзюшка Т.П.

выхавацель дашкольнай адукацыі

Усцін Ж.І.,

настаўнік пачатковых класаў Була І.У.

педагогі установы дашкольнай адукацыі,

педагогі школы

выхавацель Усцін Ж.І.

 

 

загадчык

Аўрамчук В.М.,

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Грэдзюшка Т.П.

 

выхавацелі дашкольнай адукацыі,

настаўнікі пачатковых класаў

выхавацелі дашкольнай адукацыі,

настаўнікі пачатковых класаў

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2022 09:11 - 21.08.2023 19:47

свернуть

Экскурсія ў школу

Важным мерапрыемствам у сферы пераемнасці дашкольнай і пачатковай адукацыі з'яўляецца экскурсія будучых першакласнікаў у школу.

Гэтае наведванне прыадчыняе перад старэйшымі дашкольнікамі дзверы ў іх хуткую будучыню, закладвае асновы паспяховай адаптацыі ў новым "другім доме

Дзеці рознаўзроставай групы “Валошкі”наведваюць школу не ў першы раз. Зусім нядаўна яны наведвалі школьны  музей.

А сёння яны пазнаёміліся  са сваім будучым класам, пагутарылі з будучай настаўніцай, пасядзелі за сапраўднымі партамі, напісалі мелам на сапраўднай дошцы; агледзелі бібліятэку, сталовую, спартыўную залу, кампутарны клас. Настаўніца расказала дзецям аб выстаўцы “Ратавальнікі - вачыма дзяцей”, звярнула ўвагу на “Куток  бяспекі”.

Пазнаеміла з правіламі паводзінаў у школе. Усё гэта закладвае асновы паспяховай адаптацыі да новага, школьнага перыяду ў жыцці.

 

 

01.04.2022 16:07 - 01.04.2022 16:08

свернуть